วิธีการนวดรักษาโรค

การนวดกดจุดฝ่าเท้า รักษาโรค

วิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้า
รักษาโรคเบื้องต้นด้วยตัวเอง ตอนที่ 2

วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า รักษาโรคเบื้องต้นด้วยตัวเอง ตอนที่ 2 จะแนะนำวิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้า ในการรักษาโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ ต่อมทอนซิลอักเสบ ตับอักเสบ กระเพาะอาหารอักเสบ ไมเกรน หอบหืด ท้องผูกและฮิสทีเรีย
วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า รักษาโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ
สาเหตุของอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบเกิดจากเชื้อไวรัสและการอั้นฉี่เป็นเวลานาน ๆ ก็สามารถทำให้กระเพาะปัสสาวะอักเสบได้ การรักษาโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบด้วยวิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้าสามารถรักษาอาการได้ โดยจุดนี้จะอยู่บริเวณรอยโค้งบนฝ่าเท้าตรงริมเท้าด้านในของเท้าทั้งสองข้าง
• วิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้า ให้งอนิ้วมือนิ้วใดก็ได้ของผู้นวด จากนั้นนำนิ้วมาวางตรงจุดนวดดังกล่าว ออกแรงกดแล้วคลาย ค่อย ๆ เพิ่มแรงกด ทำสลับไปมาติดต่อกันประมาณ 10-15 นาที แล้วจึงเปลี่ยนไปกดจุดเท้าอีกข้างหนึ่ง ในตำแหน่งเดียวกัน ควรนวดกดจุดสัปดาห์ละ 3 ครั้ง อาการจะดีขึ้นอย่างแน่นอน
วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า รักษาโรคต่อมทอนซิลอักเสบ
สำหรับผู้ที่ใช้เสียงมากเกือบตลอดทั้งวัน หรือเป็นไข้หวัดและมีอาการไอ บ่อย ๆ คุณจะมีโอกาสเสี่ยงที่ต่อมทอนซิลอักเสบ ซึ่งจะเกิดอาการเจ็บคอและมีอาการบวมที่คอทรมานอย่างมาก การรักษาโรคต่อมทอนซิลอักเสบด้วยวิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้าสามารถรักษาอาการเหล่านี้ได้ โดยการนวดกดจุด 2 จุดนี้จะอยู่บริเวณเนินนูนโคนนิ้วเท้า และบริเวณหลังเท้าตรงตำแหน่งระหว่างโคนนิ้วหัวแม่เท้ากับโคนนิ้วชี้ของเท้าทั้งสองข้าง
• วิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้า ให้นิ้วหัวแม่มือของผู้นวด นวดตรงจุดนวดทั้ง 2 จุดดังกล่าว ออกแรงกดแล้วคลาย ค่อย ๆ เพิ่มแรงกด ทำสลับไปมาติดต่อกันประมาณ 10 นาที จากนั้นเปลี่ยนมากดจุดที่สอง นวดวิธีเดียวกันอีกประมาณ 10 นาที แล้วจึงเปลี่ยนไปกดจุดเท้าอีกข้างหนึ่ง ใน 2 ตำแหน่งเดียวกัน อาการต่อมทอนซิลอักเสบจะทุเลาลงได้
วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า บรรเทาโรคตับอักเสบ
โรคตับอักเสบ ถือเป็นโรคที่รักษาให้หายขาดได้ยาก อาการมักจะกำเริบอยู่บ่อย ๆ หากไม่ระมัดระวังในการดูแลรักษาให้ดี อย่างไรก็ดีการรักษาโรคตับอักเสบด้วยวิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้าสามารถบรรเทาอาการลงได้ โดยจุดนี้จะอยู่บริเวณที่นูนใต้โคนนิ้วหัวแม่เท้าของเท้าทั้งสองข้าง ซึ่งจะส่งผลต่อตับและถุงน้ำดี
• วิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้า ให้ใช้นิ้วหัวแม่มือของผู้นวด นำมาวางตรงจุดนวดดังกล่าว ออกแรงกดแล้วคลาย ค่อย ๆ เพิ่มแรงกด และนวดวนในลักษณะตามเข็มนาฬิกา ทำสลับไปมาติดต่อกันประมาณ 15-20 นาที แล้วจึงเปลี่ยนไปกดจุดเท้าอีกข้างหนึ่ง ในตำแหน่งเดียวกัน ควรนวดกดจุดเป็นประจำ จะช่วยบรรเทาอาการของโรคตับอักเสบลงได้

วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า รักษาโรคกระเพาะอาหารอักเสบ

นิ้วชี้ ในวงการแพทย์แผนโบราณและแพทย์จีนเชื่อว่า นิ้วชี้มีความเกี่ยวข้องกับกระเพาะอาหารโดยตรง ความผิดปกติต่าง ๆ ที่เกิดกับกระเพาะอาหาร ไม่ว่าจะเป็นกระเพาะอาหารอักเสบ ท้องอืด ท้องเฟ้อ ที่มักจะเป็นกันบ่อย ๆ หรืออาการอย่างรุนแรงของผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็ง นิ้วชี้จะบ่งบอกถึงความผิดปกติได้ เช่น หากเป็นมะเร็ง นิ้วชี้จะแข็งมากไม่มีความยืดหยุ่น เป็นต้น อย่างไรก็ดีการรักษาโรคกระเพาะอาหารอักเสบและความผิดปกติต่าง ๆ ของกระเพาะอาหาร ด้วยวิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้าสามารถบรรเทาและรักษาได้ โดยจุดนี้จะอยู่บริเวณนิ้วชี้ของเท้าทั้งสองข้าง และหากทำการนวดคลึงเป็นประจำ จะช่วยบริหารกล้ามเนื้อกระเพาะอาหารให้แข็งแรง ทำงานเป็นปกติและจะส่งผลที่ดีต่อสุขภาพของร่างกาย
• วิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้า ให้ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ของผู้นวด นำมาวางตรงจุดนวดดังกล่าว ออกแรงนวดคลึงแล้วค่อย ๆ เพิ่มแรงนวดคลึง ทำสลับไปมาติดต่อกันประมาณ 15-20 นาที แล้วจึงเปลี่ยนไปกดจุดเท้าอีกข้างหนึ่ง ในตำแหน่งเดียวกัน

วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า รักษาโรคไมเกรน
สำหรับผู้ที่มีความเครียดเป็นประจำ โรคไมเกรนมักจะเกิดขึ้นตามมา โดยจะมีอาการปวดหัวข้างเดียว นาน 3-4 ชัวโมง สร้างความทรมานและก่อให้เกิดอาการหงุดหงิดให้แก่คุณ การรักษาโรคไมเกรนด้วยวิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้าสามารถรักษาอาการได้ โดยจุดนี้จะอยู่บริเวณปลายนิ้วหัวแม่เท้าของเท้าทั้งสองข้าง หากปวดข้างไหนก็ให้นวดเท้าข้างนั้น
• วิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้า ให้ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ของผู้นวด นวดคลึงตรงจุดนวดดังกล่าว ออกแรงกดนวดคลึงแล้วคลาย ค่อย ๆ เพิ่มแรงกด ทำสลับไปมาติดต่อกันประมาณ 10-15 นาที อาการปวดหัวข้างเดียวจะดีขึ้นอย่างแน่นอน

วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า ป้องกันโรคหอบหืด
การป้องกันโรคหอบหืดด้วยวิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้าสามารถป้องกันได้ โดยจุดนี้จะอยู่บริเวณกลางฝ่าเท้าในแนวนิ้วชี้กับนิ้วนางของเท้าทั้งสองข้าง ซึ่งเกี่ยวข้องกับปอดและไต
• วิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้า ให้ใช้นิ้วหัวแม่มือของผู้นวด นวดคลึงตรงจุดนวดดังกล่าว ออกแรงกดนวดคลึงตามเข็มนาฬิกาแล้วคลาย ค่อย ๆ เพิ่มแรงกด ทำสลับไปมาติดต่อกันประมาณ 10-15 นาที จะช่วยให้ระบบทางเดินหายใจเป็นปกติและหายใจสะดวก ปลอดภัยจากโ รคหอบหืดอย่างแน่นอน
วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า รักษาอาการโรคท้องผูก
อาการท้องผูก จะทำให้คุณทั้งหลายถ่ายลำบากและเจ็บทวารหนัก หากเกิดขึ้นบ่อย ๆ เป็นประจำ อาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการเป็นโรคริดสีดวงทวาร การรักษาโรคท้องผูกด้วยวิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้าสามารถรักษาอาการได้ โดย 2 จุดนี้จะอยู่บริเวณแนวนิ้วหัวแม่มือเหนือกลางฝ่าเท้าเล็กน้อย และใต้กลางฝ่าเท้าเล็กน้อย ของเท้าทั้งสองข้าง
• วิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้า ให้ใช้นิ้วหัวแม่มือของผู้นวด นวดตรงจุดนวดทั้ง 2 จุดดังกล่าว ออกแรงกดแล้วคลาย ค่อย ๆ เพิ่มแรงกด ทำสลับไปมาติดต่อกันประมาณ 10 นาที จากนั้นเปลี่ยนมากดจุดที่สอง นวดวิธีเดียวกันอีกประมาณ 10 นาที แล้วจึงเปลี่ยนไปกดจุดเท้าอีกข้างหนึ่ง ใน 2 ตำแหน่งเดียวกัน จุดที่นวดกดจุดนั้นจะเกี่ยวข้องกับกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่ จะช่วยให้ขับถ่ายได้ดีขึ้น

วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า รักษาโรคฮิสทีเรีย
ฮิสทีเรีย หลายคนเข้าใจว่าเป็นอาการของคนที่มีความต้องการทางเพศมากกว่าปกติ แต่ในความจริงแล้วโรคนี้ไม่ได้หมายถึงอาการแบบนี้แบบเดียว มีอีกหลายชนิด การรักษาโรคฮิสทีเรียด้วยวิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้าสามารถรักษาอาการได้ โดยจุดนี้จะอยู่บริเวณส้นเท้าของเท้าทั้งสองข้าง ซึ่งเป็นจุดที่ส่งผลต่อมดลูกและรังไข่
• วิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้า ให้งอนิ้วมือนิ้วใดก็ได้ของผู้นวด จากนั้นนำนิ้วมาวางตรงจุดนวดดังกล่าว ออกแรงกดแล้วคลาย ค่อย ๆ เพิ่มแรงกด ทำสลับไปมาติดต่อกันประมาณ 10-15 นาที แล้วจึงเปลี่ยนไปกดจุดเท้าอีกข้างหนึ่ง ในตำแหน่งเดียวกัน ควรนวดกดจุดเป็นประจำ อาการจะดีเป็นลำดับและคุณจะไม่ผิดปกติอีกต่อไป