เทคนิคนวดกดจุดขา (2/2)

13. เทคนิควิธีการนวดต้นขาด้วยเข่า
- ผู้รับการนวดนอนหงาย เท้าแยกออกจากกันพอประมาณ ขาซ้ายเหยียดตึง ขาขวาตั้งขึ้น ทิ้งน้ำหนักตัวลงบนแผ่นหลัง
เทคนิควิธีการนวดต้นขาด้วยเข่า
- ผู้นวดนั่งคุกเข่าตรงปลายเท้าข้างขวาของผู้รับการนวด
เทคนิควิธีการนวดต้นขาด้วยเข่า
- มือขวาจับส้นเท้าข้างขวาของผู้รับการนวด มือซ้ายจับหัวเข่าขวา จากนั้นยกขึ้นสูงพร้อมกับยกเข่าซ้ายของผู้นวด ดันต้นขาพร้อมกับดึงขาของผู้รับการนวดเข้าหาตัวผู้นวด ทำประมาณ 5 ครั้ง (ดึงแล้วคลายสลับไปมา)
- ทำตามขั้นตอนเดียวกัน กับขาข้างซ้าย

14. เทคนิควิธีการนวดหมุนสะโพก
- ผู้รับการนวดนอนหงาย เท้าแยกออกจากกันพอประมาณ ขาซ้ายเหยียดตึง ขาขวาตั้งขึ้น ทิ้งน้ำหนักตัวลงบนแผ่นหลัง
เทคนิควิธีการนวดหมุนสะโพก
- ผู้นวดนั่งคุกเข่าตรงปลายเท้าข้างขวาของผู้รับการนวด
เทคนิควิธีการนวดหมุนสะโพก
- มือขวาจับส้นเท้าข้างขวาของผู้รับการนวด มือซ้ายจับหัวเข่าขวา แล้วยกขึ้นหมุนตามเข็มนาฬิกา ทำประมาณ 5 ครั้ง
- ทำตามขั้นตอนเดียวกัน กับขาข้างซ้าย

15. เทคนิควิธีการนวดแยกขา
- ผู้รับการนวดนอนหงาย แยกขาออกจากกันให้มากที่สุด ทิ้งน้ำหนักตัวลงบนแผ่นหลัง มือทั้งสองข้างประสานกันวางบนหน้าท้อง
เทคนิควิธีการนวดแยกขา
- ผู้นวดนั่งคุกเข่าตรงหว่างขาของผู้รับการนวด หันหน้าไปทางขาขวาของผู้รับการนวด ตั้งขาซ้ายขึ้น
เทคนิควิธีการนวดแยกขา
- ใช้เท้าทั้งสองข้างของผู้นวดล็อกเท้าทั้งสองข้างของผู้รับการนวดเอาไว้
- ประสานมือทั้งสองข้างของผู้นวดบนต้นขาขวาของผู้รับการนวด กดไล่ไปตามแนวขา โดยให้นวดสัมผัสเส้นทุก ๆ เส้นของขาด้านใน ทำซ้ำหลาย ๆ รอบ
- ทำตามขั้นตอนเดียวกัน กับขาข้างซ้าย

16. เทคนิควิธีการนวดยกขานวด
- ผู้รับการนวดนอนหงาย เท้าแยกออกจากกันพอประมาณ ทิ้งน้ำหนักตัวลงบนแผ่นหลัง วางแขนตามสบาย
เทคนิควิธีการนวดยกขานวด
- ผู้นวดนั่งคุกเข่าตรงหว่างขาของผู้รับการนวด หันหน้าไปทางศีรษะของผู้รับการนวด ขาขวาตั้งขึ้น
- ยกขาซ้ายของผู้รับการนวดขึ้นพาดบนไหล่ พร้อมกับใช้มือขวากดโคนขา มือซ้ายนวดตามเส้นตั้งแต่ข้อเท้า หัวเข่า จนถึงสะโพก ทำซ้ำหลาย ๆ ครั้ง
- ทำตามขั้นตอนเดียวกัน กับขาข้างซ้าย

17. เทคนิควิธีการนวดดันเข่า
- ผู้รับการนวดนอนหงาย เท้าแยกออกจากกันพอประมาณ ทิ้งน้ำหนักตัวลงบนแผ่นหลัง วางแขนตามสบาย
เทคนิควิธีการนวดดันเข่า
- ผู้นวดนั่งคุกเข่าตรงหว่างขาของผู้รับการนวด หันหน้าไปทางศีรษะของผู้รับการนวด ขาขวาตั้งขึ้น
เทคนิควิธีการนวดดันเข่า
- ใช้มือซ้ายจับหัวเข่าซ้ายของผู้รับการนวด ใช้มือขวาจับข้อเท้า แล้วออกแรงกดพับเข่าเข้าหาตัวของผู้รับการนวด ทำซ้ำหลาย ๆ ครั้ง
- ทำตามขั้นตอนเดียวกัน กับขาข้างขวา

18. เทคนิควิธีการนวดยกสะโพก
- ผู้รับการนวดนอนหงาย เท้าแยกออกจากกันพอประมาณ ทิ้งน้ำหนักตัวลงบนแผ่นหลัง วางแขนตามสบาย
เทคนิควิธีการนวดยกสะโพก
- ผู้นวดยืนตรงปลายเท้าของผู้รับการนวด หันหน้าไปทางศีรษะของผู้รับการนวด ให้ผู้รับการนวดไขว้ขาขวาพาดไปที่เข่าซ้าย
เทคนิควิธีการนวดยกสะโพก
- ใช้มือขวาจับข้อเท้าซ้ายของผู้รับการนวดเอาไว้แล้วยกขึ้น มือซ้ายช้อนใต้สะโพกเอาไว้
- ออกแรงโยกขาไปทางศีรษะของผู้รับการนวดให้มากที่สุด โดยยกสะโพกของผู้รับการนวดให้ลอยสูงขึ้น ทำซ้ำ 3-5 ครั้ง
- ทำตามขั้นตอนเดียวกัน กับขาข้างซ้าย

19. เทคนิควิธีการนวดต้นขาด้านนอกด้วยสันข้อมือ
- ผู้รับการนวดนอนหงาย ขาขวาตั้งขึ้นขาซ้ายเหยียดตรง ทิ้งน้ำหนักตัวลงบนแผ่นหลัง วางแขนตามสบาย
เทคนิควิธีการนวดต้นขาด้านนอกด้วยสันข้อมือ เทคนิควิธีการนวดต้นขาด้านนอกด้วยสันข้อมือ
- ผู้นวดนั่งคุกเข่าตรงปลายเท้าข้างขวาของผู้รับการนวด
- ประสานมือไว้บนต้นขาขวาบริเวณเหนือเข่าเล็กน้อย
- ออกแรงกดด้วยสันข้อมือแรง ๆ ตลอดต้นขา ทำซ้ำหลาย ๆ รอบ
- ทำตามขั้นตอนเดียวกัน กับต้นขาข้างซ้าย

20. เทคนิควิธีการนวดดึงน่อง
- ผู้รับการนวดนอนหงาย ขาขวาตั้งขึ้นขาซ้ายเหยียดตรง ทิ้งน้ำหนักตัวลงบนแผ่นหลัง วางแขนตามสบาย
เทคนิควิธีการนวดดึงน่อง เทคนิควิธีการนวดดึงน่อง
- ผู้นวดนั่งคุกเข่าตรงปลายเท้าข้างขวาของผู้รับการนวด หนีบเท้าข้างขวาด้วยเข่าทั้งสองของผู้นวด
- จับน่องของผู้รับการนวดด้วยฝ่ามือทั้งสองข้าง จากนั้นให้ดึงเข้าหาตัวพร้อมกับเอนตัวไปด้านหลังของผู้นวด
- เลื่อนมือไปจับบริเวณเหนือข้อเท้า ดึงเข้าหาตัวพร้อมกับเอนตัวไปด้านหลังของผู้นวด
- ทำซ้ำหลาย ๆ รอบ
- ทำตามขั้นตอนเดียวกัน กับน่องขาข้างซ้าย

21. เทคนิควิธีการนวดต้นขาด้านหลัง
- ผู้รับการนวดนอนหงาย ขาขวาตั้งขึ้น ขาซ้ายเหยียดตรง ทิ้งน้ำหนักตัวลงบนแผ่นหลัง วางแขนตามสบาย
เทคนิควิธีการนวดต้นขาด้านหลัง เทคนิควิธีการนวดต้นขาด้านหลัง
- ผู้นวดนั่งคุกเข่าตรงปลายเท้าข้างขวาของผู้รับการนวด ขาซ้ายของผู้นวดตั้งยันพื้นไว้
- จับขาขวาของผู้รับการนวดแล้วยกขึ้น เอาเท้าดันอกของผู้นวดไว้
- มือขวาจับเข่า มือซ้ายจับต้นขา
- นวดต้นขาด้วยมือซ้ายหนัก ๆ ให้ทั่วหลาย ๆ รอบ พร้อมกับโยกตัวเข้าหาผู้รับการนวด
- ทำตามขั้นตอนเดียวกัน กับขาข้างซ้าย

22. เทคนิควิธีการนวดดึงขา
- ผู้รับการนวดนอนหงาย ขาขวาตั้งขึ้น ขาซ้ายเหยียดตรง ทิ้งน้ำหนักตัวลงบนแผ่นหลัง วางแขนตามสบาย
เทคนิควิธีการนวดดึงขา
- ผู้นวดนั่งเหยียดขาตรงข้างลำตัวด้านขวาของผู้รับการนวด หันปลายเท้าไปทางศีรษะของผู้รับการนวด
- ใช้มือขวาจับเท้าขวาของผู้รับการนวด ในขณะที่มือซ้ายจับที่ปลายเท้า ยกขาขึ้นมาให้น่องขนานกับพื้น
เทคนิควิธีการนวดดึงขา เทคนิควิธีการนวดดึงขา
- ยกเท้าขวาของผู้นวดขึ้น ดันต้นขาด้านในของผู้รับการนวดเอาไว้
- ดึงขาเข้าหาตัวผู้นวด ในขณะที่เท้าขวาดันต้นขาขวาของผู้รับการนวด ทำซ้ำหลาย ๆ ครั้ง
- ทำตามขั้นตอนเดียวกัน กับขาข้างซ้าย

23. เทคนิควิธีการนวดล็อกขาด้วยท่อนแขน
- ผู้รับการนวดนอนหงาย ขาขวาตั้งขึ้น ขาซ้ายเหยียดตรง ทิ้งน้ำหนักตัวลงบนแผ่นหลัง วางแขนตามสบาย
เทคนิควิธีการนวดล็อกขาด้วยท่อนแขน
- ผู้นวดนั่งคุกเข่าข้างขาขวาของผู้รับการนวด
- ใช้มือขวาจับข้อเท้าขวาของผู้รับการนวด แขนซ้ายสอดไว้ใต้เข่าขวาพร้อมกับยกขึ้นเข้าหาตัวของผู้รับการนวดเล็กน้อย
เทคนิควิธีการนวดล็อกขาด้วยท่อนแขน
- พร้อมกับใช้มือขวากดปลายเท้าขวาของผู้รับการนวด ค้างไว้ 3-5 วินาที แล้วคลาย ทำซ้ำประมาณ 5 ครั้ง
- ทำตามขั้นตอนเดียวกัน กับขาข้างซ้าย